Men: Purple Belts -64 kg
Yamato Yoshida(1)(19)(3)
Loop Jiu-Jitsu
4
Eppu Riihelä(3)(2)
Lahden Gentai
Yamato Yoshida(1)(19)(3)
Loop Jiu-Jitsu
21
Ville Isokoski(1)(5)
Lahden Gentai
5
Juhana Nyyssönen(1)(2)
Tampereen Jujutsukoulu
Juhana Nyyssönen(1)(2)
Tampereen Jujutsukoulu