Back
Points, 000 1901
29
Mikko Gunnar(1)(1)(3)
BJJ Kouvola
Joni Laikko(2)(4)(1)
Brazilian Jiu-jitsu Academy
Points, 000 1104
30
Tuomas Heiskari(2)(8)(10)
Loop Jiu-Jitsu
Eppu Riihelä(2)(1)
Lahden Gentai
Points, 2-10 001
50
Kim Lipsanen(1)(5)(14)
Gracie Barra Kouvola
Joni Laikko(2)(4)(1)
Brazilian Jiu-jitsu Academy
Walkover
51
Ville Isokoski(1)(3)(4)
Lahden Gentai
Eppu Riihelä(2)(1)
Lahden Gentai
Winner: Kim Lipsanen
Points, 601 001
67
Kim Lipsanen(1)(5)(14)
Gracie Barra Kouvola
Eppu Riihelä(2)(1)
Lahden Gentai