Back
55
Vuokko Katainen
GB Gym
Elvira Karppinen(1)(3)
MMA Team 300
56
Milla Bahia(1)(6)
Bahia Brazilian Jiu-jitsu Academy
Suvi Telivuo(1)(3)
Hipko
65