Back
Points, 201 200
1
Hemmo Nyman(3)
Ahjo Training Center
Jotham Berhanu
Takado
Walkover
2
Sabauun Khan(3)
Kamppailu Center
Sakari Vanhanen(9)(4)
Sigma Jiu-Jitsu
Triangle, 1:53 left
8
Otso Virolainen
Polar Jiu Jitsu Team
Hemmo Nyman(3)
Ahjo Training Center
Points, 001 201
9
Julius Pelkonen(9)(7)
Sisu Gym
Sakari Vanhanen(9)(4)
Sigma Jiu-Jitsu
Winner: Otso Virolainen
Armbar, 2:31 left
17
Otso Virolainen
Polar Jiu Jitsu Team
Sakari Vanhanen(9)(4)
Sigma Jiu-Jitsu