Back
Points, 301 901
99
Niks Belijs
Sport Club Achilles
Kristhan Sviridov
Sambo Espoo ry.
Points, 000 400
100
Artem Kosarev
Orion's Belt
Yaroslav Yastrebov
Sport Club Achilles
Points, 1601 000
115
David Koliadin
Orion's Belt
Kristhan Sviridov
Sambo Espoo ry.
Points, 000 200
116
Dmitrii Borisov
Tokon
Yaroslav Yastrebov
Sport Club Achilles
Points, 000 5-10
129
David Koliadin
Orion's Belt
Winner Yaroslav Yastrebov
Yaroslav Yastrebov
Sport Club Achilles