Back
Points, 1600 000
29
Ignat Prihhodko
Sambo Espoo ry.
Arsenij Aleksandrov
Sport Club Achilles
Points, 000 1500
45
August Grabchak
Orion's Belt
Ignat Prihhodko
Sambo Espoo ry.
Points, 0-30 4-12
46
Miron Tarabarin
Sport Club Achilles
Kristian Pukki
Sambo Espoo ry.
Winner: Ignat Prihhodko
Points, 200 000
60
Ignat Prihhodko
Sambo Espoo ry.
Kristian Pukki
Sambo Espoo ry.