Back
Walkover
103
Joonas Vainio
Polar Jiu Jitsu Team
Mikko Vedru(2)
Turun Ju-jutsuseura
Triangle, 3:44 left
117
Artturi Aalto(1)
Barreto Helsinki
Joonas Vainio
Polar Jiu Jitsu Team
Choke, 3:06 left
118
Eero Hirvonen
MMA Vantaa
Olli Huotari(1)
Tampereen Jujutsukoulu
Walkover
119
Timo Tapiala(1)(5)
Sigma Jiu-Jitsu
Ronnie Hole
Sports Academy No.1
Points, 2-31 6-31
120
Jukka Loikkanen
Loop Jiu-Jitsu
Riku Purra(1)
Brazilian Jiu-jitsu Academy
Injury, 3:57 left
130
Artturi Aalto(1)
Barreto Helsinki
Eero Hirvonen
MMA Vantaa
Choke, 1:27 left
131
Timo Tapiala(1)(5)
Sigma Jiu-Jitsu
Riku Purra(1)
Brazilian Jiu-jitsu Academy
Winner: Artturi Aalto
Triangle, 3:11 left
136
Artturi Aalto(1)
Barreto Helsinki
Timo Tapiala(1)(5)
Sigma Jiu-Jitsu