2002-2001 synt. (12-13v) -41kg
Anna-Sofia Kyrola
Tampereen Jujutsukoulu
73
Rasmus Myllylä(7)(5)(9)
Barreto Helsinki
Otto Mäntyniemi(2)
Finnfighters Gym
81
Rasmus Myllylä(7)(5)(9)
Barreto Helsinki
Otto Mäntyniemi(2)
Finnfighters Gym
90
Leevi Puikkonen
Barreto Helsinki
74
Chanon Alijärvi(1)
Takado
Myrsky Alatalo
Barreto Helsinki
75
Juuso Nieminen
Heracles
Leevi Puikkonen
Barreto Helsinki
82
Myrsky Alatalo
Barreto Helsinki
Leevi Puikkonen
Barreto Helsinki