Men: Master -98,9
Jarmo Olmala(2)
Vieskan Voima
111
Esa Mäntynen(1)
Hipko
Pauli Takanen(1)(2)(5)
Vieskan Voima
120
Jarmo Olmala(2)
Vieskan Voima
Jarmo Olmala(2)
Vieskan Voima
125
Janne Toivanen(1)(6)(3)
Sisu Gym
121
Ari Kangas(1)
Polar Jiu Jitsu Team
Ari Kangas(1)
Polar Jiu Jitsu Team