Women: Colored Belts 66.5+
Ulla Murisoja(3)(2)
Sigma Jiu-Jitsu
46
Karoliina Niiranen(1)
Vieskan Voima