Men: Beginner -91
danil rudenko
Kachi-Kan ry
22
Juho Kalander
Polar Jiu Jitsu Team
Tuomas Loponen
Kuopion Gladiator Factory
33
Juho Kalander
Polar Jiu Jitsu Team
Tuomas Loponen
Kuopion Gladiator Factory
42
Timo Kilpirova
Polar Jiu Jitsu Team
34
Eetu Rintamaa
Vieskan Voima
Eetu Rintamaa
Vieskan Voima