2008-2007 synt. -52 kg
Elizaveta Kuzovkova
Sport Club Achilles
156
Viktor Grabchak
Orion's Belt
Ilishan Nilho
Sport Club Achilles
168
Viktor Grabchak
Orion's Belt
Ilishan Nilho
Sport Club Achilles
181
Nikita Ivanov
Sport Club Achilles
157
Rasmus Rintee
MMA Imatra
Adrian Banar
Orion's Belt
169
Rasmus Rintee
MMA Imatra
Rasmus Rintee
MMA Imatra