2012-2011 synt. -30 kg
Andrei Arkatov
Sport Club Achilles
70
Toivo Pitkänen
Hipko
Georgii Okhotnikov
Sambo Espoo ry.
84
Toivo Pitkänen
Hipko
Timur Palmits
Orion's Belt
85
Mohsen Tantawi
Sport Club Achilles
Toivo Pitkänen
Hipko
96
Mohsen Tantawi
Sport Club Achilles
Mohsen Tantawi
Sport Club Achilles
108
Jeremias Rajakallio
Nokian Kamppailu-Urheilijat ry
86
Alexander Jumppanen
Sport Club Achilles
Aatos Hynninen
Hipko
87
Aleksandr Kunavin
Sport Club Achilles
Jeremias Rajakallio
Nokian Kamppailu-Urheilijat ry
97
Aatos Hynninen
Hipko
Jeremias Rajakallio
Nokian Kamppailu-Urheilijat ry