Men: Mean -70kg

RNC
3
Mika Räsänen, Combat Heaven
Markku Halinen, Buli Jiu-Jitsu
Triangle
4
Edvin Pihlak, Sigma Jiu-Jitsu
Sulo Junnila, Uudenkaupungin Kamppailu-Urheilijat
Choke
7
Mika Räsänen, Combat Heaven
Edvin Pihlak, Sigma Jiu-Jitsu
Points
8
Sulo Junnila, Uudenkaupungin Kamppailu-Urheilijat
Markku Halinen, Buli Jiu-Jitsu
RNC
11
Mika Räsänen, Combat Heaven
Sulo Junnila, Uudenkaupungin Kamppailu-Urheilijat
Points
12
Markku Halinen, Buli Jiu-Jitsu
Edvin Pihlak, Sigma Jiu-Jitsu