Women: Beginner -55
Pinja Määttänen(13)
Sigma Jiu-Jitsu
1
Iiris Rintee
MMA Imatra
Enni Tuomola(2)
Finnfighters Gym
11
Iiris Rintee
MMA Imatra
Iiris Rintee
MMA Imatra
24
Heli Salapuro
Tampereen Jujutsukoulu
12
Sara Määttänen(18)
Sigma Jiu-Jitsu
Sara Määttänen(18)
Sigma Jiu-Jitsu