Women: Intermediate -65
Pinja Määttänen(16)
Sigma Jiu-Jitsu
69
Nenna Nikula
Sisu Gym
Aino Kartela(7)
10th Planet Jiu Jitsu
79
Pinja Määttänen(16)
Sigma Jiu-Jitsu
Aino Kartela(7)
10th Planet Jiu Jitsu
92
Filine Damm(1)
MMA Seinäjoki
70
Sara Määttänen(13)
Sigma Jiu-Jitsu
Amanda Tuomola(4)
Finnfighters Gym
80
Sara Määttänen(13)
Sigma Jiu-Jitsu
Amanda Tuomola(4)
Finnfighters Gym