2009-2008 synt. 70+ kg
Riku Honkanen
Sisu Gym
163
Lenni Maaranen
Loop Jiu-Jitsu
Lenni Maaranen
Loop Jiu-Jitsu
181
Ilja Korneev
Sambo Espoo ry.
173
Riku Honkanen
Sisu Gym
Ilja Korneev
Sambo Espoo ry.