2013-2012 synt. +45 kg
Rostislav Korotkiy
Sport Club Achilles
33
Kristhan Sviridov
Sambo Espoo ry.