Men: White Belts -82.3 kg
Aleksi Kilpiniemi
Tapanilan Erän Ju-jutsu
5
Aleksei Semakin
Turun Ju-jutsuseura
Miikael Tuovinen
Loop Jiu-Jitsu
14
Aleksei Semakin
Turun Ju-jutsuseura
Aleksei Semakin
Turun Ju-jutsuseura
22
Aleksandr Tikkanen
Sisu Gym
15
Matias Lindevall
Loop Jiu-Jitsu
Matias Lindevall
Loop Jiu-Jitsu