Men: White Belts -88.3kg
Mikko Mäkynen
Takado
16
Leevi Riikonen
Proeliator Jiu-Jitsu
Olli Keisala
Function X Jiu Jitsu
24


29
Markku Koivisto(1)
Oulun Kamppailuklubi
17
Ville Niskanen(1)(2)(1)
Kuopion Gladiator Factory
Jouni Kautto
Proeliator Jiu-Jitsu
25