MAIN FBJJF INFORANKING JUNIORS ACADEMIES LICENSES EVENTS 
Työpaikkailmoitus!
# 22.11.2017

Suomen brasilialaisen jujutsun liitto hakee toiminnanjohtajaa  määräaikaiseen työsuhteeseen.

Tule mukaan kehittämään suomen brasilialaisen jujutsun liiton  toimintaa!

Suomen brasilialaisen jujutsun liitto ry (SBJJL) on perustettu  vuonna 2004 edistämään lajin harjoittelua ja lajia harjoittavien  seurojen yhteistyötä Suomessa. SBJJL on jäsenten yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. SBJJL tukee toiminnallaan jäsenten ja  niissä toimivien ihmisten toimintaa urheilun ja liikunnan parissa  koko elämän ajan. SBJJL:n tarkoituksena on edistää ja kehittää huippu-, kilpa- ja harrastetoimintaa liiton jäsenseuroissa sekä olla näiden tarkoitusperien hyväksi toimivien jäsentensä valtakunnallinen  keskusjärjestö.

SBJJL hakee toiminnanjohtajaa, jonka päätehtävä on hoitaa  liiton päivittäisiä tehtäviä (mm. tiedottaminen). Lisäksi toiminnanjohtajan tehtävänä on järjestää liiton kilpailuja sekä kehittää jäsenseurojen juniori-, kilpailu- ja valmennustoimintaa. Tehtäviin kuuluu myös suhteiden ja keskusteluyhteyden ylläpito  niin suomalaisiin, kuin kansainvälisiin  sidosryhmiin. Toiminnanjohtaja vastaa SBJJL:n taloudenpidosta ja raportoi yhdistyksen  hallitukselle.

Odotamme hakijalta hyviä sosiaalisia taitoja, sekä kykyä  itsenäiseen työskentelyyn. Tehtävien hyvä hoitaminen edellyttää  hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista  taitoa. Liikuntatieteellinen koulutus tai muu soveltuvakoulutus sekä  vastaavat työtehtävät ja lajin tuntemus katsotaan eduksi työtehtävää  haettaessa.

Työsuhde on määräaikainen ajalle 1.1.2018-31.12.2018. Toivomme, että uusi toiminnanjohtaja voisi aloittaa vuoden 2018  alusta, mutta aloitusajankohdasta voidaan tarvittaessa joustaa. 

Palkkaus urheilujärjestöjen TES:n mukainen. Hakija voi myös esittää oman palkkatoiveen.

Toiminnanjohtajan ohjeellinen työaika on keskimäärin 16 tuntia  viikossa, mutta tuntimäärä voi jakautua epätasaisesti.

Hakemukset pyydetään lähettämään sähköisesti osoitteeseen hallitus@bjjliitto.fi viimeistään 8.12.2017.

Lisätietoja:

Outi  Tammilehto  (SBJJL  puheenjohtaja)

+358  40  7353858

Tapani  Laitila  (SBJJL  varapuheenjohtaja)

+358  40  5882456

Show all news
Embed RSS
USER ACCOUNT >>
Terms and conditions Privacy policy info@bjjliitto.fi