MAIN FBJJF INFORANKING JUNIORS ACADEMIES LICENSES EVENTS 
Liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustus ja Varala-yhteistyö
# 08.03.2019
Opetus- ja kulttuuriministeriö on 19.2. antanut myöntävän päätöksen Suomen brasilialaisen jujutsun liitolle liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustuksesta. SBJJL saa vuonna 2019 yhteensä 10 000 euroa avustusta järjestön toimintaan.

Myönnettyjen avustusten yhteissumma on 42 268000 euroa. Lisätietoja järjestöille myönnetyistä avustusmääristä osoitteessa:
https://minedu.fi/documents/1410845/4265472/Liikuntaa+edist%C3%A4vien+j%C3%A4rjest%C3%B6jen+yleisavustukset+2019.pdf/ .

SBJJL on aloittanut yhteistyön myös Varalan urheiluopiston kanssa, jonka kautta liiton jäsenseuroille avautuu mahdollisuus järjestää Varalassa erilaisia tapahtumia, kuten leirejä, sekä vuokrata tiloja. Lisätietoja ja yhteydenotot sähköpostitse info@bjjliitto.fi .
Show all news
Embed RSS
USER ACCOUNT >>
Terms and conditions Privacy policy info@bjjliitto.fi