MAIN FBJJF INFORANKING JUNIORS ACADEMIES LICENSES EVENTS 
Liiton 2022 syyskokouskutsu
# 04.11.2022

SUOMEN BRASILIALAISEN JUJUTSUN LIITTO RY                                             

Kokouskutsu: Yhdistyksen sääntömääräinenyleiskokous syksy 2022

Paikka: Ideapark, Lempäälä    Ajankohta: Lauantai 19.11.2022, klo 18.00

 

 

 

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

 

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja,sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus japäätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään hyväksyttäväksi v2020 toimintakertomus

6. esitetään hyväksyttäväksi v2021toimintakertomus

7. esitetään hyväksyttäväksi sääntömuutosliittyen hallituksen toimikauden muuttamiseksi kaksivuotiseksi (2) vuodesta2024 alkaen

8. vahvistetaantoimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujensuuruudet seuraavalle kalenterivuodelle (2023).

9. valitaan hallituksenpuheenjohtaja ja muut jäsenet vuodelle 2023

10. valitaan yksi taikaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksitilintarkastajaa ja varatilintarkastaja vuodelle 2023

11. muut asiat

                      i.v2021 tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

                      ii.liiton kurinpito- ja sanktiokäytännön liittäminen liiton kilpailijalisenssiin2023

12. kokouksen päättäminen

 

Kokouskutsun esittäminen:

Kokouskutsu on lähetetty liiton jäsenseurojenesittämiin sähköpostiosoitteisiin sekä laitettu esille liiton virallisilleverkkosivuille yhdistyksen sääntöjen määräämällä tavalla.

 

Terveisin,

Aki Lehto, hallituksen puheenjohtaja

Suomen Brasilialaisen Jujutsun Liitto ry

Show all news
Embed RSS
USER ACCOUNT >>
Terms and conditions Privacy policy info@bjjliitto.fi