MAIN FBJJF INFORANKING JUNIORS ACADEMIES EVENTS 
Syyskokous 2020 siirtyy
# 07.12.2020
Hyvät Suomen Brasilialaisen Jujutsun liiton jäsenseuraedustajat,

Valitettavasti vallitsevan Covid-19 -tilanteen vuoksi liiton sääntömääräisen syyskokouksen järjestäminen on muodostunut sangen haasteelliseksi.
Ko. kokouksessa pääasiallisina aiheina ovat 2021 vuoden toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen, vuoden 2021 hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallitusjäsenten sekä toiminnantarkastajan/-jien ja varatoiminnantarkastajan taikka 1-2 tilintarkastajan/-jien ja varatilintarkastajan valinta. Näin ollen liiton nykyinen hallitus ehdottaa, että se jatkaa ns. toimitushallituksena, kunnes kokouksen järjestäminen (suositusten ja määräysten mukaisesti) on mahdollista. Kokous kutsutaan tällöin koolle sääntöjen määrittelemällä tavalla.

Luonnollisesti liiton jäsenseurat ovat oikeutettuja velvoittamaan kokouksen kokoonkutsumisen liiton sääntöjen mukaisella menettelyllä, jos katsoo tämän tarpeelliseksi. Vaadittaessa kokouksen järjestämistä toivomme, että vaativa jäsenseura tuolloin osallistuu kokouksen käytännönjärjestelyjen organisoimiseen (sähköisten järjestelyjen tuottaminen sekä kokous- ja vaalitoiminnot että valtuutuksien ennakkotarkistukset).
Show all news
Embed RSS
USER ACCOUNT >>
Terms and conditions Privacy policy info@bjjliitto.fi