MAIN FBJJF INFORANKING JUNIORS ACADEMIES LICENSES EVENTS 
Epäurheilijamainen käytös NoGi SM-kilpailuissa
# 03.03.2022
Kilpailuvaliokunta on ottanut käsittelyyn viikonlopun NoGi SM-kilpailuissa esiin nousseen epäurheilijamaiseen käytökseen liittyvän tapauksen. 

Tarvittaessa kilpailuvaliokunta tulee esittämään asian tiimoilta liiton hallitukselle mahdollisista ko. urheilijaan kohdistuvista kurinpitotoimista. Liiton hallitus päättää käsitelläänkö asia lajiliiton sisällä (ja tällöin myös liiton toiminnan piirissä olevista  kurinpidollisista toimenpiteistä kilpailuvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti) vai viedäänkö asia käsiteltäväksi OK:n yhteiseen kurinpitovaliokuntaan.
Show all news
Embed RSS
USER ACCOUNT >>
Terms and conditions Privacy policy info@bjjliitto.fi