MAIN FBJJF INFORANKING JUNIORS ACADEMIES LICENSES EVENTS 
SBJJLn v2023 Tuomari- ja kilpailuvaliokunnat
# 17.02.2023
SBJJLn hallituksessa on päätetty vuodelle 2023 seuraavat valiokuntakokoonpanot:
Kilpailuvaliokunta:
Janne Maunonen (pj)
Kari Jalava
Tuomo Mäntyniemi
Tuomas Simola
Laura Rättyä
Kilpailuvaliokunnassa käsitellään pääasiallisesti liiton organisoimiin kilpailuihin liittyviä tapahtumia (esim. kurinpidollisia) ja mahdollisia kilpailuihin ja kilpailemiseen liittyviä kehittämisideoita. Kilpailuvaliokunta tekee tarvittaessa päätösehdotuksia liiton hallitukselle.
Tuomarivaliokunta:
Kari Jalava
Tapani Laitila
Tuukka Saranpää
Tuomarivaliokunta ottaa kantaa pääasiallisesti liiton kilpailujen tapahtumiin (esim. kurinpidollisiin), tuomaritoimintaan ja sääntökysymyksiin sekä tuomarointiin liittyviin kehittämisideoihin. Tuomarivaliokunta tekee tarvittaessa päätösehdotuksia liiton hallitukselle.
Show all news
Embed RSS
USER ACCOUNT >>
Terms and conditions Privacy policy info@bjjliitto.fi