MAIN FBJJF INFORANKING JUNIORS ACADEMIES LICENSES EVENTS 
Reilun kilpailun ohjelma ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2023
# 01.04.2023
Suomen brasilialaisen jujutsun liitto (SBJJL) on päivittänyt yhteistyössä Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) kanssa sekä antidopingohjelmansa, että luonut ensimmäistä kertaa kilpailumanipulaation torjuntaohjelman. Yhdessä nämä Reilun kilpailun ohjelmat ovat osa suomalaisen urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaa muodostaen SBJJL:n vahvan ja julkisen kannanoton puhtaan sekä reilun urheilun puolesta.

SBJJL on myös päivittänyt tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmansa yhteistyössä Olympiakomitean kanssa vastaamaan paremmin opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntaa ja urheilua edistävien järjestöjen yleisavustuksen vastuullisuuskriteerejä. Suunnittelutyö toteutettiin muun muassa aiemmin tänä vuonna teetetyn näitä asioita kartoittavan jäsenseuroille suunnatun kyselyn perusteella, jonka tuloksia on avattu osana tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nykytilan arviointia suunnitelmassa.

Ohjeistamme jokaista lukemaan ohjelmat ja suunnitelman huolellisesti läpi. Ne pitävät sisällään toimintaohjeita ja velvoitteita sekä liiton, että sen jäsenseurojen piirissä oleville henkilöille ja toimijoille. Pyydämme jäsenseuroja jakamaan ohjelmien ja suunnitelman linkkejä sekä sisältöä omissa tiedotuskanavissaan jäsenilleen.

SBJJL:n nimetty yhteyshenkilö antidoping- ja kilpailumanipulaation torjunta-asioissa sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioissa on Janne Maunonen.

Suomen brasilialaisen jujutsun liiton antidopingohjelma:
https://bjjliitto.fi/vir_tied/SBJJL%20Antidopingohjelma%202023.pdf

Suomen brasilialaisen jujutsun liiton kilpailumanipulaation torjuntaohjelma:
https://bjjliitto.fi/vir_tied/Kilpailumanipulaation%20torjuntaohjelma%202023.pdf

Suomen brasilialaisen jujutsun liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma:
https://bjjliitto.fi/vir_tied/SBJJL%20Tasa-arvo-%20ja%20yhdenvertaisuussuunnitelma%202023.pdf

Asiasta tiedotetaan monikanavaisesti.
Show all news
Embed RSS
USER ACCOUNT >>
Terms and conditions Privacy policy info@bjjliitto.fi