MAIN FBJJF INFORANKING JUNIORS ACADEMIES LICENSES EVENTS 
Leirityskutsu 10.12.2023!
# 07.11.2023
Suomen BJJ-liitto kutsuu seuraavat nuoret urheilijat liiton organisoimalle nuorten maajoukkueleirille su 10.12.2023 klo 12-16 Nokialle Nokian Kamppailu-Urheilijoiden salille:
Aaro Kämäräinen Tampereen Jujutsukoulu
Ada Salmela Nokian Kamppailu-Urheilijat ry
Adrian Banar Orion's Belt
Andrei Antonov Sambo Espoo ry.
Antti Multanen BJJ Kouvola
Artem Morozov Sport Club Achilles
Arttu Häggvist Kamppailu Center
Edvin Pihlak Sigma Jiu-Jitsu
Erik Pynnenen Sambo Espoo ry.
German Gildemann Sisu Gym
Iiris Rintee MMA Imatra
Ilja Korneev Sambo Espoo ry
Jemina Suojärvi Delariva Finland/Salini Sport Center
Jennika Kivimäki Nokian Kamppailu-Urheilijat ry
Joona Sairanen Total Center Lahti
Kaisa Pulkkinen Finnfighters Gym
Niilo Nurmi Tampereen Jujutsukoulu
Pinja Määttänen Sigma Jiu-Jitsu
Rasmus Rintee MMA Imatra
Rikhard Kallioniemi Ahjo Training Center
Sakari Salminen GB Gym
Samuel Sonntag Sigma Jiu-Jitsu
Sara Määttänen Sigma Jiu-Jitsu
Tuomas Lehto Nokian Kamppailu-Urheilijat ry
Vertti Puurtinen Sigma Jiu-Jitsu
William Procopé Hipko
Valintakriteereinä kutsutuille pidettiin nuoren urheilijan erinomaista aktiivisuutta lajin harrastamisessa ja siinä kilpailemisessa sekä kilpailumenestystä lajikilpailujen eri muodoissa (BJJ- ja NoGi -kilpailuissa). Maajoukkuetoiminnassa osallistujalta vaaditaan luonnollisesti Suomen kansalaisuutta.
Päätökset maajoukkueeseen osallistujista tehtiin liiton juniorivaliokunnassa esitettyjen ehdotusten pohjalta. Asialle jätettiin kuitenkin mahdollinen lisäkäsittelyvaraus, jos jonkun jäsenseuran seuraedustus tai -valmentaja kokee, että käytettyjen valintakriteerien pohjalta heidän listaamaton urheilijansa tulisi uudelleen arvioida, niin asiasta tulee olla yhteydessä Sara Lehtoon 3.12.2023 mennessä. Yhteydenotossa tulee nimetä arvioitava urheilija sekä antaa lisätietoja käytettyjen valintakriteerien pohjalta. Ensisijaisesti uudelleen arvioidaan urheilijat, joilla on kilpailuoikeus Juvenile I & II sarjoissa.
Leiripäivän päätavoitteena on valmistautua tuleviin Pariisin 2024 European Open -kilpailuihin, mutta samalla pyritään käynnistämään aktiivinen toiminta nuorten kilpailijoiden verkostoitumiselle sekä tarjoamaan tukea ja apua tulevia (etenkin kansainvälisiä) kilpailuja silmällä pitäen.
Osallistuville nuorille tarjotaan mahdollisuus sekä lajiharjoitella että keskustella yhdessä ja samalla saada tietoa ja jaettuja kokemuksia kilpailemisesta yleisesti ja esim. IBJJF:n kilpailuihin osallistumisesta (esim. Pariisin EM 2023).
Leiripäivässä ohjaamassa ovat Tuomas Simola ja Sara Lehto.
Osallistuminen leirille on vapaaehtoista ja kutsutuille nuorille maksutonta.
Tarkempi ohjelma hieman myöhemmin, mutta leirillä harjoitellaan sekä puvulla että nogi-varustuksessa.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset sähköpostilla Sara Lehdolle: saralehto@outlook.com
Kutsu - SBJJL ry. syyskokous 18.11.2023
# 31.10.2023
SUOMEN BRASILIALAISEN JUJUTSUN LIITTO RY
Kokouskutsu: Yhdistyksen sääntömääräinen yleiskokous syksy 2023
Paikka: Ideapark, Lempäälä Ajankohta: Lauantai 18.11.2022, klo 18.00

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään 2022 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään 2022 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle (2024).
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet kaudelle 2024-2025
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja vuodelle 2024
10. muut asiat
11. kokouksen päättäminen

Kokouskutsun esittäminen:
Kokouskutsu on lähetetty liiton jäsenseurojen esittämiin sähköpostiosoitteisiin sekä laitettu esille liiton virallisille verkkosivuille yhdistyksen sääntöjen määräämällä tavalla.

Terveisin,
Aki Lehto, hallituksen puheenjohtaja
Suomen Brasilialaisen Jujutsun Liitto ry
Nuorten maajoukkuetoiminta
# 30.10.2023
Sara Lehto valittu nuorten BJJ-maajoukkuetoiminnan vetovastuuseen.
Liiton hallitus on käsitellyt nuorten maajoukkuetoiminnan uudelleen käynnistämistä Sara Lehdon aloitteen pohjalta. Aloitteen hyväksymisen myötä Sara valittiin nuorten maajoukkueen joukkueenjohtajaksi ajalle 1.11.2023-28.2.2024. Saran tehtävänä on käynnistää uudelleen korona-aikana hiipunut toiminta, suunnitella tulevalle ajanjaksolle leiritykset yms. sekä organisoida ja osallistua suunnitelman toimeenpanoon. Sara tulee tehtävässään hyödyntämään muitakin suomalaisia lajihuippuja ja tekemään heidän kanssaan yhteistyötä, jolla pyritään mahdollistamaan suomalaisille nuorille lajilupauksille tukea ulkomailla kilpailemiseen ja niihin valmistautumiseen. Nuorten maajoukkuetoiminnassa pyritään antamaan ikäryhmässä vertaistukea samassa valmennus- ja kilpailutilanteessa oleville nuorille.
Sara oli itse useita vuosia harjoittelijana mukana aiemmin toimineessa nuorten maajoukkuetoiminnassa ja kyseisenä aikana voitti esim. nuorten EM-kultaa, joten uskomme, että hänellä on varsin kokemusperäinen pohja ottaa vastuuta ko. toiminnan kehittämisestä.
Liitto ilmoittaa maajoukkuetoimintaan ensivaiheessa valittujen nuorten nimet piakkoin ja osallistumistiedustelut lähtevät heille liikkeelle välittömästi tämän jälkeen.
Ensisijaisesti nyt valitaan mukaan niiden ikäryhmien nuoria, joille vuoden 2024 Pariisin EM- ja Los Angelesin MM-kilpailut ovat ajankohtaiset ja jotka ovat aktiivisesti osallistuneet lajitoimintaan sekä menestyneet etenkin kansallisissa arvokilpailuissa. Alkuvuodesta 2024 maajoukkueryhmään mahdollisesti lisätään nimiä ns. tulevilla potentiaalisilla arvokisaajilla, joille 2025 ja 2026 vuoden kilpailut ovat tavoitteena.
Kutsu - SBJJL ry. kevätkokous 22.4.2023
# 03.04.2023

SUOMEN BRASILIALAISEN JUJUTSUN LIITTO RY

Kokouskutsu: Yhdistyksen sääntömääräinenyleiskokous kevät 2023

Paikka: Tikkurilan urheilutalo, Vantaa  Ajankohta: Lauantai 22.4.2022, klo 18.00

 

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja,sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus japäätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään 2021 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajienlausunto

6. päätetään 2021 tilinpäätöksenvahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muillevastuuvelvollisille

7. esitetään 2022 tilinpäätös, vuosikertomusja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

8. päätetään 2022 tilinpäätöksenvahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muillevastuuvelvollisille

9. esitetään hyväksyttäväksi seuraava lisäys yhdistyksensääntöihin kohtaan 2. ” Tarkoitus ja toiminnan laatu”:

- Liitto ja senjäsenet sitoutuvat ehkäisemään kilpailutulosten ja -tapahtumien manipulointia.Liiton ja sen jäsenten toimintaan osallistuvat henkilöt, jotka ovat velvollisianoudattamaan näitä sääntöjä seurajäsenyytensä tai muiden järjestelyiden kautta,eivät saa itse tai edustajansa kautta lyödä vetoa tai muilla tavoin osallistuatai vaikuttaa vedonlyöntiin oman kilpailunsa kilpailutapahtumista.

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitutasiat

11. kokouksen päättäminen

 Kokouskutsun esittäminen:

Kokouskutsu on lähetetty liiton jäsenseurojenesittämiin sähköpostiosoitteisiin sekä laitettu esille liiton virallisilleverkkosivuille yhdistyksen sääntöjen määräämällä tavalla.

 Terveisin,

Aki Lehto, hallituksen puheenjohtaja

Suomen Brasilialaisen Jujutsun Liitto ry

Reilun kilpailun ohjelma ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2023
# 01.04.2023
Suomen brasilialaisen jujutsun liitto (SBJJL) on päivittänyt yhteistyössä Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) kanssa sekä antidopingohjelmansa, että luonut ensimmäistä kertaa kilpailumanipulaation torjuntaohjelman. Yhdessä nämä Reilun kilpailun ohjelmat ovat osa suomalaisen urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaa muodostaen SBJJL:n vahvan ja julkisen kannanoton puhtaan sekä reilun urheilun puolesta.

SBJJL on myös päivittänyt tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmansa yhteistyössä Olympiakomitean kanssa vastaamaan paremmin opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntaa ja urheilua edistävien järjestöjen yleisavustuksen vastuullisuuskriteerejä. Suunnittelutyö toteutettiin muun muassa aiemmin tänä vuonna teetetyn näitä asioita kartoittavan jäsenseuroille suunnatun kyselyn perusteella, jonka tuloksia on avattu osana tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nykytilan arviointia suunnitelmassa.

Ohjeistamme jokaista lukemaan ohjelmat ja suunnitelman huolellisesti läpi. Ne pitävät sisällään toimintaohjeita ja velvoitteita sekä liiton, että sen jäsenseurojen piirissä oleville henkilöille ja toimijoille. Pyydämme jäsenseuroja jakamaan ohjelmien ja suunnitelman linkkejä sekä sisältöä omissa tiedotuskanavissaan jäsenilleen.

SBJJL:n nimetty yhteyshenkilö antidoping- ja kilpailumanipulaation torjunta-asioissa sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioissa on Janne Maunonen.

Suomen brasilialaisen jujutsun liiton antidopingohjelma:
https://bjjliitto.fi/vir_tied/SBJJL%20Antidopingohjelma%202023.pdf

Suomen brasilialaisen jujutsun liiton kilpailumanipulaation torjuntaohjelma:
https://bjjliitto.fi/vir_tied/Kilpailumanipulaation%20torjuntaohjelma%202023.pdf

Suomen brasilialaisen jujutsun liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma:
https://bjjliitto.fi/vir_tied/SBJJL%20Tasa-arvo-%20ja%20yhdenvertaisuussuunnitelma%202023.pdf

Asiasta tiedotetaan monikanavaisesti.
1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76]
Embed RSS
USER ACCOUNT >>
Terms and conditions Privacy policy info@bjjliitto.fi